Planinska pisarna deluje ob četrtkih med 18. in 19. uro.

PROGRAM 2017

Planinsko društvo Poljčane

PROGRAM ZA LETO 2017

 Uradne ure bodo vsak četrtek, od novembra do konca februarja med 17. in 18. uro, od marca do konca oktobra pa med 18. in 19. uro pri Marini Marovt v društveni pisarni v zgradbi Doma športov in kulture Poljčane, Bistriška c. 89, zadnji stranski vhod ob košarkarskem igrišču, 1. nadstropje,
tel. 02 802 65 00.

Izleti in ostale akcije bodo objavljeni v OŠ Poljčane in na njeni spletni strani  www.ospoljcane.si, na spletni strani PD Poljčane www.pdpoljcane.com, v omarici PD Poljčane (na zidu pri lekarni), v OŠ Laporje in v programu prireditev v Občini Poljčane.

Pridržujemo si pravico, da zaradi objektivnih razlogov izleta ne razpišemo, zamenjamo vodjo in/ ali pomočnike, dodamo pomočnike, spremenimo smer ali datum izleta ali pa ga odpovemo.

Neustrezno opremljene pohodnike in pohodnike z neplačano članarino za tekoče leto, lahko zavrnemo.

Program izletov in drugih aktivnosti PD Poljčane za leto 2017 je v pripetem dokumentu.

Program PD Poljčane za leto 2017

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: