Planinska pisarna deluje od marca do konca oktobra ob četrtkih med 17. in 18. uro.

PROGRAM 2021

Planinsko društvo Poljčane

PROGRAM ZA LETO 2021

       

Uradne ure bodo vsak četrtek od novembra do konca februarja med 17. in 18. uro, od marca do konca oktobra pa med 18. in 19. uro pri Marini Marovt v društveni pisarni v zgradbi Doma športov in kulture Poljčane, Bistriška c. 89, zadnji stranski vhod ob košarkarskem igrišču, 1. nadstropje, tel.02 802 65 00.

Izleti in ostale akcije bodo objavljeni na spletni strani PD Poljčane www.pdpoljcane.com, v omarici PD Poljčane (na zidu pri lekarni), v OŠ Kajetana Koviča Poljčane in na njeni spletni strani www.ospoljcane.si, v OŠ Laporje in v programu prireditev Občine Poljčane.

Pridržujemo si pravico, da zaradi objektivnih razlogov izleta ne razpišemo, spremenimo smer ali datum, ga odpovemo ali razpišemo dodatnega, zamenjamo vodjo in/ali pomočnike ter dodamo pomočnike.

Neustrezno opremljene pohodnike in pohodnike z neplačano članarino za tekoče leto, lahko zavrnemo.

Na povezavi  si lahko ogledate naš program za leto 2021.