Planinska pisarna deluje ob četrtkih med 17. in 18. uro.

PROGRAM 2016

PROGRAM ZA LETO 2016

Tudi za leto 2016 smo pripravili za vas zanimiv program. Najdete ga na spletni povezavi Program_2016_PDPOLJCANE.

Uradne ure bodo vsak četrtek, od novembra do konca februarja med 17. in 18. uro, od marca do konca oktobra pa med 18. in 19. uro pri Marini Marovt v društveni pisarni v zgradbi Doma športov in kulture Poljčane, Bistriška c. 89, zadnji stranski vhod ob košarkarskem igrišču, 1. nadstropje, tel. 02 802 65 00.

Izleti in ostale akcije bodo objavljeni v OŠ Poljčane in na njeni spletni strani www.ospoljcane.si, na spletni strani PD Poljčane www.pdpoljcane.com, v omarici PD Poljčane (na zidu pri lekarni), v OŠ Laporje in v programu prireditev v Občini Poljčane.

Pridržujemo si pravico, da zaradi objektivnih razlogov izleta ne razpišemo, zamenjamo vodjo in/ ali pomočnike, dodamo pomočnike, spremenimo smer ali datum izleta ali pa ga odpovemo.

Neustrezno opremljene pohodnike in pohodnike z neplačano članarino za tekoče leto, lahko zavrnemo.

Advertisements
%d bloggers like this: